Bestemmingsplanprocedure Wink te Ansen opgestart

ingevoerd op 20-12-2013

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 20-12-2013

In vervolging op het ingediende principeverzoek voor de ontwikkeling van 8 landelijke woningen op de locatie Wink (of Kameel) te Ansen, is de verkaveling aangepast waarna gemeente De Wolden besloten heeft de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Locatie WInk, gelegen aan Om de Kamp 22 te Ansen, beslaat ongeveer 1,2 hectare met een aantal opstallen die in zeer slechte staat verkeren. Deze panden zullen gesloopt worden.

Op de locatie Wink komen een 8-tal landelijke woningen aan een gemeenschappelijk erf bestaande uit een boomgaard, weiland en gedeelde binnenerf. Deze ontwikkeling heeft veel weg van het project ’Prinses op de Es’ echter is dit een meer traditionele en speelse invulling van de studie ’Studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Ansen in het landschap’.

Meer informatie over de definitieve verkaveling alsmede de planning volgen begin 2014.

Tags


, , , , ,