Eerste aanvragen omgevingsvergunningen Knooperf de Veldboer ingediend

ingevoerd op 10-04-2017

Nadat begin februari het bestemmingsplan van het Knooperf de Veldboer onherroepelijk is geworden en de eerste koopovereenkomsten zijn getekend zijn inmiddels de eerste omgevingsvergunningen aangevraagd.

Naast de drie rijwoningen (bwnr 1,2,3) zijn ook de halfvrijstaande woningen (bwnr 6,7) aangevraagd. De verwachting is dat de vergunningen binnen enkele weken verleend wordt.

De aanvraag omgevingsvergunning voor de halfvrijstaande woningen (bwnr 4,5) en vrijstaande woningen met bwnr 9 en 12 worden naar verwachting op korte termijn ingediend.

De start bouwrijpmaken staat eind april gepland.

gmb-2017-53349 gmb-2017-53349
LS13052-impression 01-2016-03-14 LS13052-impression 01-2016-03-14