Anterieure Overeenkomst Knooperf getekend

ingevoerd op 19-02-2016

Donderdag 18 februari jl. hebben Burgemeester Mervyn Stegers en wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen en Michiel Dekker van ErfGoed Landelijk Bouwen B.V. de afspraken geformaliseerd om het bestemmingsplan van het nieuwe Knooperf de Veldboer in procedure te brengen.

In de Anterieure Overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente Tubbergen en ErfGoed bv over de procedure.

Het bestemmingsplan is inmiddels gereed en akkoord bevonden en zal begin maart ter inzage liggen. De planning is dat nog vóór de zomervakantie het bestemmingsplan wordt vastgesteld zodat met de bouw van de woningen begonnen kan worden.
 

Lees hieronder het persbericht van de gemeente;

 

PERSBERICHT
Tubbergen, 18 februari 2016

“Een mooie kans voor jongeren in Langeveen!”
Na bestemmingsplanprocedure kan de bouw van  woningen in Langeveen starten

In 2015 heeft het college van B&W ingestemd met een koopovereenkomst waarmee ‘Knooperf De Veldboer’ te Langeveen werd verkocht aan ErfGoed Landelijk Bouwen B.V. De projectontwikkelaar is vervolgens aan de slag gegaan met de herontwikkeling van het knooperf. Voor deze herontwikkeling heeft de projectontwikkelaar een nieuw bestemmingsplan laten opstellen. “De gemeente gaat nu de formele bestemmingsplanprocedure in en hiermee komt straks de weg vrij om nieuwe woningen te gaan bouwen in Langeveen” aldus wethouder Erik Volmerink. 

Voordat dit nieuwe bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd sluit de gemeente Tubbergen eerst een (anterieure) exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar. Een dergelijke overeenkomst wordt gesloten voordat de formele bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. 

Uitgifte woningen stap dichterbij!
Met het sluiten van de (anterieure) overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar is de uitgifte van woningen op het knooperf weer een stap dichterbij gekomen. Er is al een flink aantal jonge Langeveeners dat belangstelling heeft om straks op het knooperf te gaan bouwen. “Er staat een groep jongeren te popelen om hun droomhuis straks te bouwen in Langeveen. Prachtig dat deze jonge mensen zo enthousiast zijn om te gaan bouwen op een prachtige plek in het dorp Langeveen. Een mooie kans voor de jeugd” aldus wethouder Erik Volmerink.

“Een kans die ik niet mag laten schieten, we staan te popelen!”
“We staan te popelen om te gaan bouwen, we wachten al zo lang! Ik kijk er enorm naar uit om straks te starten met de bouw. Het lijkt me gewoon heel mooi om straks met een mooie groep mensen op ‘ons erf’ te wonen. Een beetje buitenaf maar toch ook weer dicht tegen de bouw aan. Een perfecte locatie en een unieke kans! Ik hoop echt dat het gauw mag gebeuren” aldus een enthousiaste potentiële koper.

“Ik heb er nooit echt over nagedacht om te gaan bouwen. Maar toen dit project voorbij kwam zag ik toch in dat dit een kans is die ik niet wilde laten schieten. Het is leuk om de jongeren te spreken die ook interesse hebben, we zijn erg enthousiast met elkaar. Het is ook een prachtige plek, een beetje in het bos, aan de rand van het dorp. Ook de ruimte van de kavels spreekt me aan. Ik vind het een prachtig uniek plan en hoop gauw hier mijn woning te kunnen gaan bouwen. Voor de jongeren in Langeveen is er hiermee perspectief, we kunnen in ons eigen dorp blijven wonen” aldus een tweede enthousiaste potentiële koper. 

Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.erf-goed.nl 

Einde persbericht


Tubbergen, 
Taakveld Communicatie
E-mail: communicatie@noaberkracht.nl
Telefoon: (0546) 62 80 00

ondertekening ErfGoed ondertekening ErfGoed
Schermafbeelding 2016-02-19 om 15.01.36 Schermafbeelding 2016-02-19 om 15.01.36